Image

Hromadný príkaz na preplatenie cestovného dochádzajúcim študentom


O aplikácii ImportPay?

Vyskúšajte plnú verziu zdarma.

Čo je ImportPay?

ImportPay je jednoduchá aplikácia na automatizáciu preplacania platieb cestovného pre základné a stredné školy, vyvinutá s pomocou základných škôl, ktoré používajú ASC agendu/ edupage. Služba používa dáta z ASCagendy a Edupage, čo nám umožňuje automaticky vypočítať dochádzku, určiť výšku cestovného pre každého žiaka a vytvoriť hromadnú platbu priamo pre vašu banku.

Ako to funguje?

Aplikácia pristupuje k údajom o dochádzke študentov zo systému ASCagenda na Vašom školskom servri, zohľadní udalosti z Edupage a následne vypočíta výšku cestovného pre každého žiaka. Zohľadňuje pri tom ospravedlnené a neospraveldnené hodiny, sviatky, prázdniny, chrípkové prázdniny, školské akcie/udalosti, školské výlety, vyučovacie voľná a voľné dni. Všetko je zahrnuté do jednoduchého použivateľského rozhrania, ktoré generuje hromadnú SEPA platbu vo formáte XML. V platbe je možné definovať Variabilný symbol, Poznámku pre príjemcu, Dátum Platby. Program automaticky vypočíta dochádzku každého žiaka, ktorý požiadal o preplatenie cestovného, počet ciest je možné doupravovať podľa špecialných udalostí, takisto je možné upravovať a pridávať IBANy študentov.

Bezpečnosť

Aplikácia je naprogramovaná podľa štandardov ISO20022 a pri vytváraní XML používa bankový štandard SWIFT pain.001.001.03.

Aplikácia spĺňa všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) - Aplikácia je používaná na počítači klienta a neuploaduje citlivé dáta, používa len ID žiakov a ID tried.

Image
Image

Benefity

Importpay ušetrí niekoľko hodín práce účtovníčkám aj učiteľom.

Časová Efektívnosť

Jednoduchá aplikácia ušetrí účtovníčkam až niekoľko hodín práce mesačne. Namiesto rutinného počítania dochádky každého žiaka z excelov, ručných výpočtov ceny za dopravu a dlhé hodiny strávené pri manuálnom zadávaní platieb, variabilných symbolov a poznámok, aplikácia sama vytvorí hromadný príkaz pre vašu banku (aj pre viac ako 400 žiakov) za pár sekúnd. 

Presnosť

S ImportPay sa nemusíte obávať chýb. Algoritmus vypočíta presné sumy podľa dochádzky každý mesiac, zohľadňuje ospravelnené a neospravedlnené hodiny, školské udalosti a akcie, nerobí preklepy v IBANoch a NAVYŠE výsledky si môžete odkontrolovať a prípadne doupraviť v prehľadnom výkaze pred exportom odoslaním.

Komfort

Jednoduché a intuitívne rozhranie znamená, že sa nemusíte trápiť komplikovanými návodmi alebo nastaveniami. Všetko je pripravené tak, aby bolo používanie čo najjednoduchšie.

Image

Kto sme ?

Financovanie a spolupráca

Vývoj ImportPay bol podporený iniciatívou základných škôl, ktoré si od začiatku uvedomovali potenciál tohto nástroja a rozhodli sa investovať do jeho realizácie. Podstatnú časť financovania a odbornú podporu poskytla firma KRIZAN IT SERVICES, ktorá má bohaté skúsenosti s poskytovaním IT služieb školám najmä v oblasti zálohovania účtovných a mzdových dát, prevencie proti strate dát a v oblasti štandardov zálohovania a odborného IT servisu poskytovaného školám. Firma sa zaviazala nielen k financovaniu, ale aj k dlhodobej údržbe a rozvoju aplikácie, vrátane poskytovania servisnej a telefonické podpory používateľom.

Ako vznikla aplikácia ImportPay?

Nápad na vytvorenie aplikácie ImportPay sa zrodil z bezprostredných potrieb a skúseností základných škôl, ktoré hľadali efektívny spôsob, ako zvládnuť komplexný proces preplácania cestovného študentom. Spolupráca s týmito školami poskytla neoceniteľné podnety a reálny základ pre vývoj aplikácie, zabezpečujúc tak, že koncový produkt bude skutočne vyhovovať potrebám všetkých škôl.

Riešenia pre školy

Sme dynamický tím odborníkov a nadšencov z oblasti IT a vzdelávania, ktorí sa zaoberajú vytváraním inovatívnych riešení pre školy. Náš hlavný cieľ je zjednodušiť a zefektívniť administratívne procesy, aby sa školský personál mohol sústrediť viac na vzdelávanie a menej na papierovanie. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby boli nielen výkonné, ale aj intuitívne a jednoduché na používanie.

Image
Image
Image

Cenník

0
študentov

1 € / mesačne za študenta

0
študentov

0,70 € / mesačne za študenta

0
študentov

0,40 € / mesačne za študenta


*Voliteľný jednorázový inštalačný poplatok 64,50 €

Inštalačný poplatok zahŕňa inštaláciu aplikácie na 1 zariadenie, nastavenie cesty k ASC agende, nastavenie platby, import IBANov z excelu do ASC agendy

Image

Aplikačná podpora

Adresa

KRIZAN IT SERVICES s.r.o.
Zimná 1153/8,
040 01 Košice – Staré Mesto
IČO: 55 02 5293
DIČ: 2121837080